22 July 2008

Rewî yadawerî û sinûrekanî nîştiman

Hejên
16/03/2007
Dezanî çî
Min û toy wa pêkewe girê dawe?
Yadawerî rojanê,
Keqed lebîr naçnewe..
Rojanî daredarew
Rojanî dilldarî bedizî xiwawe..
Rojanê kebombaranekan,
Naçaryan kirdim;
Bitgirmekoll w
Bedizî yasawllekanewe..
Gund begund û şarebeşar
Legell koçî qereçêtîma bitgêrrm
Lenaw dillma bitşarmewe.

ew rojaney, kefermandekan hatin û
Pêyan witîn " êweqereçin w
Nîştimantan nîye",
Pêş ewey ewan bên
Min leamêzî toda
Daredarem dekird..
Hatin çawî min w
Dirextekanî serî to hellkenin.
Lewsawexiwênî min
La rûmetekanî to suraw deka
Xemî toş dillî min lêwaw lêw ..
Lewsawemergyan lenaxma dakutawe,
Toyan bird w
Minîş bêgyan kewtm,
Kesîş nebûdergey wan
Berdibaran ka.

giwêm lêbû witit " firyam kewe,
Singimyan kirdotetepill û
Leser nawkim beespedêzekanyanewee
Xerîkî sema û simkolln"
Berebeyanêkî zû bû,
Biwaryan nedam lexew raçenm
Bediway espekanyanewe,
Berew byaban rakêşyan kirdim..
Bîneranî qerax rêgake, helheleyan lêdeda
Kes agay lehawarekanî min nebû
Na.. rastirebillêm
Kes nebû, billê boç wayan lêkirdûm
Lew rojewemin bê wiçan helldêm w
Laqekanim rawm denên..
Tirs berewpêş pallim pêwedenê w
Yadawerîyekanim berew diwa
Pelkêşim deken..
Leher gund û şarê, xozgeyê
Leher wilat û kîşwerê, nîştimanêk w
Yadawerîyekim lê becêmawe..

rojekanî temenm,
Gerdexollî pirş û billawn
Leparçekanî to deçin..
Leparçey namey dirrawî
Dilldarêkî dillşikaw deçin..
Kelênî lêkitrazanyan pirr nabêtewe.
Herçend dekem,
Layelayey daykim w
Şerminenîgay kiçedirawsêkeman..
Qaqay hawpolekanim..
Arastey koçî ballndebê nîştimanekan..
Wek seredawî yadawerîyewnbuwekanm
Lem byabanebê şeqameda
Bo nadozrêtewee

ewsa temenm
Hêndey temenî,
Kêlebê nawnîşanekanî helebcebû.
Ewkat dillî şikawî minîş
Çawerrêy destêkî nasik bû,
Birînekanî sarrêj katewe.
Ewkat ruxisarî hellbirsikawm
Çawerrêy kîjolleyekî yaxîbû,
Bemaçê,
Xemî dabirranî leser bişwatewee

belam hey hû
Çawerwanîman bê sûd bû..
Nekîjî xewnekanî min,
Lhêwarewextêka hat
Nexewnî mirovekanî cengellêş,
Bû beserhat
Nekes dezanê,
Xêzaneperewazekanî germyan
Çîyan beser hat.


Xo debînî minîş;
Xemî tom lênîştuwee
Xemî azîzanê,
Keleamêzî toda xewyan lêkewt
Xemî azîzanê,
Kelekollanebirsîyekanî to
Bêcgeleşerr, hîçyan ber nekewt

kiwan ewaney birryar bû:
Çawerrwanî to w
Karwanî geranewey min, girê den?
Kiwan ewaney birryar bû:
Leyadî kostî toda,
Bilwêrî şwanegumnawekan lêden?
Kiwan ewaney,
Siwêndyan beçawekanî to..
Bepirrçekanî to..
Bememkekanî to, dexiward?
Kiwan lekwên?
Leeşkewta ya leparleman
Lemeyxanen ya leleşfiroşxanekan?

meger birryar nebû
Ferşêkî sûr..
Leasmaneweta ber mallî to raxen?
Meger birryar nebû
Pasportêk bewêney towe,
Bo êmey lanewaz berrê ken?
Kiwan, lekwên?
Xerîkî çîn?
Lekam korrdan,
Korrî gyanbextikrdûanî to,
Ya korrî dilldanewey etkikeranî to?

No comments: