24 July 2008

Hatnedî payîze xewnê

17î ayarî 2008


Xêrhatî bançaw
Qedirî dill w
Qedirî gyanm,
Ey kîjolley gundî ..
Askolle bizêwî yadawerîyekanm,
Ewkat;
Memkollekanî to
Taze be tripey dille ewîngirtuweket,
Helltoqîbûn..
Minîş bo dilldarî, minall w
Bo partîzanî herzekarbûm.

keçî ewrro;
Kîjollekey to,
Lenêw boreqe w serpoşda..
Pîrejnêkî hhefta sallee
Minîş bo dilldarî, pîrek w
Bo ramyarî çepêkî herzekar.
Gişt emane,rrêkewt nîn,
Herçend zor car;
Rîkewt minî kirdote ekiterî,
Nyo fîlme hîndîyekan..

bimbure,
Ger billêm berradeyek lebîrim kirdibûy..
Bîst û sê sall temenêke w
Kîmyabaranîş qederî negerranewe w
Awareyyş,
Zor dîmenî têda kirde xezan

bîst wisê sall nawbenaw,
Kirasêkî sewzî walla..
Wênay toy dehênayewe ser şanoy yadawerîm;
Wek karmamzê,
Lenêw şexellî rûdawekanda,
Seretatkêt legell dekirdim.

bellam hergîz wek minallîy,
Bexeyall nedefrrîm..
Nemdetwanî paş bîst û sê sall
Dîdart, wêna bikem.
Min bigerrêmewe kurdistan w
Toş bêyt bo bexêrhatnewem..
To kîjolleket lebaweştda w
Minîş kurrekem lehenderan,
Dillteng bê beserdanewem.
Herdûkman le xewnêkda;
Bedem xem û şermewe,
Yadawerî bîst û sê sall lewewber..
Bo yekitr bigêrrînewe.

to pêt wabû mandûm û xewm dê..
Minîş, çawm birrway nedekird,
Yadawerîyekî bîst û sê sall lewewber..
Letekim bikewête giftugo.
Eme bo min xewn bû û rûdanî,
Tenya demtwanî le fîlme hîndîyekanda wêna bikem.

mandû nebûm û xewm nedehat,
Na;
Ewey to beramberî danîştibûy..
Cesteyekî dahzraw bû w
Gyanî şeketî,
Yadawerî geştêkî bîst û sê salle..
Ewey bom çê nedebû,
Berawrdî wênew wênay
Kîjolleyekî siruştîy gundî w
Jinêkî boreqe poşî şarî bû.

asman û rêsmane,
Nêwan xewn û xozgee
Xeyall û ketwar
Boreqe w kirasî walla
Jinkirdin û ewîndarî,
Emanem pêkewe bo ko nakirênewe..
Naçarim hana bermewe ber fîlmekey sengam.

herçend ewînî min û to,
Le çend nîganame, temenî têneperrî..
Belam leşayî ewîndarîma,
Leşanî serçopîyewe helldeperrî.
Nazanim to çende mnit lebîr mabû?
Belam kehatî,
Dîtim hhesretêk le hengawekanit allabû..
Hêşta nîgay herzekaraney bîst û sê sall leweber,
Siruştî siruşte gundîyekey ledest nedabû.

satêk wirr u kasbûn..
Birrwanekerdinîy em xewne,
Le beramber yekda bêdeng daynayn..
Wîstim billêm, lêwman hawsat kewte bizwan.
Witit xozge bewsa..
Bew rojaney dûr le êsta..
Bêdengibûm, şerim daygirtim..
Lenaxewe hhezim dekird le amêzit girm;
Satê dû bedû,
Çîrokekanî bîst û sê sallî raburdût bo bigêrrmewe.

bidrikênim wellamî nîganamekanit..
Ew namaney le kîmyabaranekeda lêm becêman.
Bot baskem,
Çon şar be şar, wilat be wlat..
Her aramgeyek hatbête ser rêm,
Le gillkoyekî bê naw û nêşanda..
Bew hîwayey bigenewe destit,
wellamekanim be xak sipardûn..
Çunke le zîndûmanit dillnya nebûm,
Dillnya nebûm..
Le rrehêlley kîmyabaran û
Karwanî enfalda zîndû gerrabîtewe.

min fîlme hîndîyekanim pêxoş bûn..
Çun ewey le ketwarda estem bû,
Lewêda demtwanî eger bo satêkîş bêt,
Xewn be xozgekanmewe bibînim.
Legell xendeyanda semakem w
Leber rêjney giryanyanda,
Gunahekanim bişomewe.
Legell dare dareyan, hellbêm w
Le sermada xom be agirî,
Daremeytî mirduwekanyan gerim kemewe.

zor car şewan..
Xeyall hellîdepêçam w
Bedizî hheshhesekanewe,
Zîxim degirte pencereketan..
Toş xeyall hellî degirtî w
Pencereket dekirdewe w
Le pişt tarmayî dartuwekeda..
Car care werzebayê,
Le ber rosnayî mangeşew
Semay cestemanî,
Leser dîware qurrîneketan, wênedekêşa.

dezanî çende xoşe be xeyall firrîn..
Zor car le zîndanewe,
Berew gundeketan helldehatim.
Çun dillnyabûm gundekey engo,
Hêşta laqî asayşekanî pêrranegeyştuwe.
Eger be bonî sêberekeşmida,
Şiwên pêm hellgirn..
Hîştake hîwayekim be kadanekey êwe dema..

qedrî gyan ewe mergî siruşte,
Minî awarey henderan w
Şiwên mallekey engoşî,
Kirdote çollewan.
Dezanim to,
Ke serncî şeqame esfalit w
Handîyekey baxellit dedey..
Hhezit be geranewe,
Bo doşînî manga zeerd w
Bijar û paçekolle nîye.
Bellam min arezûm le gerraneweye bo siruşt,
Çun detwanim bê pişkinîn û mollet
Berew şarezûr..
Bifrrim û le xiwar awayî,
Tawêk be bonî puş u pellaş ..
Gill û kargî bin darbîyekan, xom mest kem
Beyadî caran, biçme jûanewe w
Laqe manduwekanm, bixeme nêw
Awî kanîyekey xiwar awayî
Tawê gwê bo horey rêbwaran radêrim w
Xemekanî dûrewlatîm
Bo darbîyekan bgêrrmewe
..

No comments: