22 May 2008

Şêxî şêxan

Şew roj nabuweseryek bo nasandin û aşinakirdin xellk, bexudaperst û pilew paye pyawxasan û iîmaman pêş xo. Hemîşedeygut: pyaw xuda debîtin berdewam rêz lepêşînan xo bigrêt, hellekanyan bişarêtewew lealltunawyan bigrêt, rastîyekanyan bikatewêrd ser zuban, taweku paşînan xo rêz lêbgirn û wênebê ejmarekan bikenemîdall sersingyan û naw leber naw pîroz bigrinewe. Kar geyşteew radeye bexizmetkar û peyrrewekan degut: debêt reng û botan wek min lêbiken û wek min poşak bipoşin û rdên û simêlltan rêk biken, debê emebibêtesûnet komellge. Debêt xotan cwê bikenewelederwêş û peyrrewan şêxediroynekanî tir.

rojêk derwêşêkyan lekat hhallkirdinda komell dax û nasor derûn xo hellrrşt û pê gut: şêx dana meger birryar nîye, ledîwan xiwa meznda giştiman yeksan bîn, iîtir boç to weha xizmetkarîman pêdeke?
Şêx keçawerrê weha ruberruneyek nebû lelayen konexelîfeyekîyewe, letaw turrey û şillejan awr leçawan derdeçû, şimşêretexteke lekilanederkêşaw çep û rast derwêş dagirtewe, bellam hîç dad neda û tazeleayîn wergerrabû.

yaran û berdestan şêx, hoş leseryanda nemaw herçendyan dekird em bêrrêz û sûkayetîye xelîfe nimek nenas beşêx şêxan û nwêner xuda mîhreban pê qut nedediraw birryaryan da, xelîfe dûrrû letekye weder nên û şar beder ken, taku bibêtenmûne û pend bo ewe kesan paş û newêrin beramber şan û şiko şêx deng berzikenewew legwêrrayell derbiçin.

iîtir lew rojewewşe " na "u " nexêr " le ferheng zimanda sirranewew sereta û kotay her wellamêk bepêşgir û paşgir "bellê qurban" kotay dehat. Her boyedestibecê siza cora û cor bo naşkur û bolleboll danran û pirru pagandew tomet dij xuday xirayepaş ewane kebeçaw rexnewedeyanrrwanîyefermayştekat şêx û şêxepêşînekan û diwazdeiîmaman.

roj berroj şêx nuranîtir debû, şêx iîtir şêx nebû, boxo xudayek bû. Witekan wek bomb taymerkiraw lêrew lewê deteqînewew naw û nawbang şêxyan degeyandekeşkelle asman û firîştan beheşt kirrnûşyan bo debird. Peyrrewan, roj pênic ferzedirudyan lo denardu lecejin û bîrewe bapîranîda nêw wêrd ser ziman bû.

Rojêk heyn kewek rojanî tir demrrast (şêx bexuda bû) bas lexobirdin û dillsoz şêx dekird û bedem giryanewedelerz kebas ewzategewreye dekird, minalêk çeqawesû qîjand: babebo xelîfeehhmed degir?

Bab bedbexit her hênde bo kira dem mindalleke tund dabixat. Lewlawehawellan mindallekekirdyanerroj xoyan: babebabebo mamewel dem hawrraz daxistuwe, holl mizgefit buweaş aw lêbirraw, xelîfeehhmed kekes gwê lemew'îzedûru dirêjeke nemabû, ta hêz têdabû nerrand: minall û bezim bo derewe, gwêm lebolleboll nebêt, cenab şêx herasan debêt.

barew hatuwedebê şan bo şilke, herçon bû bexoşî û naxoş mindaran kiranederewew xelîfequrg bo safkirdewew fermû: ç nîye, wek şêx kerîm defermê: legişt serdemekanda herze u helleşefrebûn, bellam behhewl û qwet xudaw hîmet şêx ewaneherdem riswa bûn dengedeng û jawejaw lederewe mizgeftê fermayştekanyan bexelîfebirru her zarok bû hawar dekird:

xelîfew şêx şêxan
Billqokek awyan teqan
Deng hênd gewrebû
Geyşteçom çeqan

No comments: