22 May 2008

Dilldar xuda û ehrîmen

leberdem heywanekeda ruwew xorawa leser çîçkan, dest leser ejno pall dabuwedîwareberdîneke pişt ser û roçûbuwegom lêll bîrewerîyekan. "a amîn êstakeç bike, etrisim paş gwêzranewe min bo êrokane, mella 'el xerîk sarrêjkirdinewe cêgetewreke min bê. A lew rojaneçendexoş bûn, etrisim lêrenêçîr awam bo hellnekewê û lewllaşewe'elesaxteç le renc min bixwatin. Bexuda herçendeamîn xoş mamellebû, bellam hênde şîrîn jineçkoleke hhac 'ewlla cwan nîye. Metrisemamosta xuda beş mar û mêruleş dedat, to billê reben min pê qibullkirê? Bes nebû hhepise amozam nehêna, bexuda wek şîrîn çaw leherzew tazekaran debû. De de xo ger hhacîyekan dû jin nehînîn, kê layek le serumêzere min dekatewe. Bexuda em nûştenûsînenî'mete, egîna debû her lîkim qutdayh". Girazegiraz mamir û kellebabeke hhac 'ewlla, zincîre xeyallebê sereta û kotayyekan melamuşîr pisand û yek dûcar le dewr mamr nazunuk ker sûrrayewew wek kêç qunîyeban, çendcar beru diwa û xokurr kirdinewe, xo helldayexiwarê. Mela muşîr weha sernc dabûyê, dîwareberdîneke pişt ser lê bûbuwenwên bûk û zaway û perr pirr wisp mamreke lê bû buweleşullarebilûrîneke şîrîn. Weha aga lexo birra bû, bedem xeyallewekurr debuwewew rast debuwew bollebollêkîş lêwedehat û leberamber xor paş nîwerrwanda şellall 'areqebû bû.

"a şîrîn gyan, dezanim çendebêzar lenrikenrik çend se'ate hhac û keç hîçîş. Bexuda emcarehat dû'a ser nawkit lo degirmewe. Bexuda rast deken; ger xuda dergeyek dabixat, ewa dergeyek d dekatewe. Rast fermuweşa'îr be'îrfan: xiwa ta şîrîn nebînê muşîr neql êrokanenaka. Ax şîrîn gyan xozgebeyan dehat, bexuda du'ayekim lo dekird ta hhac wek zerdewallelêt dûr kewêtewe. Axir ku deb ew hêngîne lepêş ew megeze danê.

A lew nermelere memkollan, we tak û cût lla simtegoştinekan, bab babm, nenkim bequrbanit bêt, wek mamz rêyan dekat. Bexuda etrisim emşew 'umir kotabim û roj nebêtewe, ezanim beyan cu'meyew dêytellam taweku nûşteket bo bikem, şt wa berroj cu'mana pîroze, ger xiwa rêk xa û şîrîn betenya bê û pirrupîrejnim lêkonekatewe.

Ewsa wek adem sêwêkim derxiward bidaçiş lebeheşt".
hhac cemedanîyeke tund leser alland û ruwew mamosta :

- ihhim. Ihhm sillaw xudat lêb mamosta, çite, dûrbê legyanit xo nexoş nît?

Mella muşîr: ihh. Ihh nexêr hhac, ewexoretaweke xoş bû, bexomim gût, ba kemêk leber ew xoretawe lo xom danîşim.

hhac 'ewlla: bequrban zattan bim, engo ger bişxewn ewa beta'et lotan behhîsab dê.
Mella muşîr: betema kerem xuda.

Hhac 'ewlla: bêşik serqall amadekirdin babetek bû lo sibeynê.

Millamuşîr: newella hhac, lo babet pêwîst bewe nakat, leşar loman dyar dekirê. Ewe rast bê, bîrim lekarekan xudawend dekirdewew beçaw dill lecwanîyekanîm derrwan, berrast çitek 'entîkeye. Ca pyaw ta şer' û fîq nexiwîn lê tênaga. Xozgem bewe bew beheşterrengîne şad debê. Etrisim neybînim !

Hhac 'ewlla: qurr beser min. Ku wa derê mamosta, min dillnyam ketu pêş min pê şad deb, beş engo leh mebaştir debît.
Mellamuşîr: hawar ledem û nefest. Babirroyn nwêjekanman bikeyn. (seyrêk şîrîn dekat) betema rehhmet xuda.

Nermebize şîrîn agir lenax werda û lêwekan kewtnenermeculle, aga lehhac nemaw lenaxîda dengêk deyhejan:

bo çîmeaw zem zem?
Ger letowehembê,
Maç nawdem
Gyan gyanim hhacîjin!
Beheştim lo çîyee
Kekes lê dillnya nîyee
Ger sibe bêyteknim
Dezan mêzerem lo çîyee
Kiwênderêyeqîbile min, hhac jin!

No comments: